Figura FIT d.o.o.
Milana Ogrizovića 25, 10 000 Zagreb
OIB: 28848445610
MBS: 081268779 (pri Trgovačkom sudu u Zagrebu)
IBAN: HR7924070001100096098
Telefon: +385 95 197 3846
E-mail: info@figura-fit.hr

Opći uvjeti poslovanja

1. Opće odredbe

 

Poslovni subjekt Figura FIT d.o.o., Ulica Milana Ogrizovića 25, 10000 Zagreb, OIB: 28848445610 (dalje u tekstu „Figura FIT“ ili „Pružatelj usluga“) pruža zainteresiranoj strani (dalje u tekstu: „Korisnik“) usluge iz svog asortimana koje se nalazi u ponudi putem web-trgovine, odnosno putem internetske stranice figura-fit.hr/webshop.

Opći uvjeti usklađeni su s relevantnim zakonodavnim propisima: Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o elektroničkoj trgovini te uređuju postupak naručivanja, plaćanja i pružanja usluge Korisniku od strane Pružatelja usluga. 

Korištenjem usluge figura-fit.hr/webshop, odnosno potvrdom narudžbe, Korisnik potvrđuje kako je u cijelosti upoznat i suglasan s ovim Općim uvjetima, kao i s uvjetima pružanja pojedine usluge.

Ugovor o pružanju usluga između Korisnika i Pružatelja usluga zaključen je trenutkom odabira usluge, odnosno kad Pružatelj usluge primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu Korisnika da prihvaća ponudu, tj. kad Pružatelj usluge zaprimi narudžbu usluge od strane Korisnika.

Online rezervaciju usluge moguće je izvršiti samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva pružanje navedenih usluga isključivo na istom području.

Korištenje web-trgovine namijenjeno je isključivo punoljetnim osobama i poslovno sposobnim fizičkim i pravnim osobama. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Pružatelj usluga ne snosi nikakvu odgovornost.

Relevantni su oni Opći uvjeti Pružatelja usluga koji su u trenutku sklapanja Ugovora o pružanju usluga javno objavljeni na internetskoj stranici putem koje se Ugovor sklapa, te se Korisnici upućuju da prije  odabira usluge provjere važeće Opće uvjete.

Figura FIT ovlaštena je u svako doba, bez obaveze prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta, asortiman proizvoda i usluga, cijene istih, druge podatke vezane uz figura-fit.hr web-trgovinu, te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

Figura FIT poduzima razuman napor kako bi se na internetskim stranicama objavljivali točni, potpuni i aktualni podaci, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih. Isto tako, Figura FIT ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela internetske lokacije ili objavljenog sadržaja na istoj. Figura FIT kao i dobavljači ne preuzimaju nikakvu zakonsku odgovornost za točnost, potpunost ili korisnost podataka, uređaja, proizvoda ili usluga ovdje prikazanih te ne jamče da uporaba informacija, uređaja, proizvoda ili usluga neće uznemiravati privatna prava.

 

2. Cijene

 

Cijene usluga u web-trgovini maloprodajne su cijene, izražene u eurima i hrvatskim kunama s pripadajućim porezom na dodanu vrijednost (PDV-om).

Figura FIT ovlaštena je mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlaštena bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web-trgovinu.

Sukladno važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Figura FIT može po svojoj odluci određene usluge ponuditi po cijenama nižim od cijena u redovitoj prodaji, odnosno uz poseban popust koji je dostupan pod istim uvjetima svim Korisnicima ili samo specificiranoj skupini Korisnika, kao što su npr. osobe koje su se pretplatile na newsletter web-trgovine. Uvjeti posebnih oblika prodaje poput trajanja takve prodaje, ograničenja količina usluge, visina popusta i sl. bit će detaljno opisani za pojedinu uslugu.

Proces upisivanja cijene na internetsku stranicu za svaku uslugu podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka pogreške, s obzirom na to da se ne radi o automatskom unosu. Takve su situacije izvanredne i za njih se Pružatelj usluge unaprijed ispričava svojim Korisnicima, te će ih u tom slučaju obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti pružanja usluge po konkretnoj narudžbi Korisnika.

 

3. Opcije plaćanja

 

Figura FIT na stranici figura-fit.hr/webshop nudi sljedeće opcije plaćanja:

 

a) Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom

Naručeni proizvodi mogu se platiti online jednom od ovih kreditnih kartica: MasterCard, Visa, Maestro, Diners. Plaćanje se vrši putem Teya sigurnog sustava.

Obročno plaćanje kreditnim karticama nije omogućeno. Cijeli iznos narudžbe plaća se jednokratno.

b) Plaćanje putem AIRCASH mobilne aplikacije 

– AIRCASH je mobilna aplikacija za iOS i Android uređaje. Sve o samoj aplikaciji i uvjetima korištenja može se pronaći ovdje

c) Plaćanje putem KEKS pay mobilne aplikacije 

– KEKS Pay je mobilna aplikacija za iOS i Android uređaje. Sve o samoj aplikaciji i uvjetima korištenja može se pronaći ovdje

 

Figura FIT na stranici figura-fit.hr/rezervacije nudi opciju plaćanja isključivo preko Stripe sigurnog sustava.

 

Račun za uslugu se ispostavlja isključivo u elektroničkom obliku na e-mail Korisnika, a za rezervacije termina račun je priložen u zajedničkom Google događaju za rezervirani termin. 

 

Ova internetska stranica poduzima apsolutno sve dostupne mjere kako bi zaštitila podatke o Korisniku. Unošenje povjerljivih podataka putem ove internetske stranice zaštićeno je online i offline. Ako se u našem formularu za registraciju od Korisnika zahtijevaju povjerljivi podaci (poput osobnih podataka), ti su podaci šifrirani i zaštićeni sigurnosnim protokolom (SSL). Osim korištenja SSL šifriranja kako bismo zaštitili podatke o Korisnicima na internetu, činimo sve što je u našoj mogućnosti kako bismo iste podatke zaštitili i offline. Pristup svim podacima o našim Korisnicima, ne samo gore spomenutim povjerljivim podacima, ograničen je. Pristup povjerljivim podacima imaju samo zaposlenici kojima su isti potrebni kako bi obavili određenu uslugu.

 

4. Proces rezervacije termina i plaćanja

1. Na internetskoj adresi www.figura-fit.hr/rezervacije Korisnik odabire uslugu, datum i vrijeme.

2. Korisnik unosi svoje ime, prezime, e-mail adresu i kontakt broj.

3. Korisnik vrši online kartično plaćanje putem Stripe sustava, čime je termin automatski rezerviran. 

4. Korisniku se na e-mail adresu šalje potvrda rezervacije termina, a u Google kalendaru se kreira zajednički događaj između Figure i Korisnika u vrijeme rezerviranog termina. 

 

5. Uvjeti korištenja poklon bonova

 

Korisnik može putem Figura FIT webshopa kupiti poklon bon u fiksnom iznosu od 50 €

Nakon provedene uplate, u roku od jednog radnog dana na mail Korisnika će stići poklon bon u PDF-u kojeg možete isprintati ili proslijediti.

Osoba kojoj je bon namijenjen sama odlučuje za koju će uslugu iz naše ponude iskoristiti poklon.

Prilikom online rezervacije željene usluge, Korisnik unosi webkod s poklon bona u web formu za rezervaciju termina. 

Iznos Poklon bona je potrebno iskoristiti u cijelosti do naznačenog datuma na samom bonu (6 mjeseci od dana kupnje), a može se koristiti kroz više dolazaka.


6. Jednostrani otkaz rezervacije

 

Korisnik može jednostrano otkazati rezervaciju termina u najkasnijem roku od 7 (sedam) dana od dana kada bi usluga trebala biti pružena i to bez navođenja razloga.

Korisnik može u periodu od 7 dana do 24 sata prije rezerviranog termina otkazati rezervaciju, ali u tom slučaju nema pravo na povrat uplaćenih sredstava, nego ima isključivo pravo iskoristiti tu rezervaciju za neki drugi slobodan termin u roku 21 dan od dana kada je trebala biti iskorištena njegova rezervacija.

Ako Korisnik otkaže rezervirani termin u periodu kraćem od 24 sata od sata njegova rezerviranog termina, tada u cijelosti gubi uplaćeni iznos i to na ime naknade štete.

 

Korisnik nema pravo na otkaz rezervacije ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak.

 

Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani otkaz rezervacije, mora obavijestiti Pružatelja usluge o svojoj odluci o jednostranom otkazu rezervacije prije navedenih rokova. Potrebno je poslati nedvosmislenu izjavu putem elektroničke pošte na info@figura-fit.hr ili putem WhatsApp aplikacije na broj mobitela +385951973846 u kojoj navodi svoje ime i prezime, broj telefona ili e-mail adresu, te IBAN na koji želi da mu se izvrši povrat novca.

 

Obrazac za jednostrani otkaz rezervacije Korisnik može elektronički ispuniti i poslati, a u tom će mu slučaju Figura FIT putem e-maila bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom otkazu rezervacije elektroničkom poštom.

Ako Korisnik jednostrano otkaže rezervaciju, odnosno kada Figura FIT zaprimi Korisnikovu odluku o jednostranom otkazu rezervacije, izvršit će mu se povrat sredstava koja su od njega primljena, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od primitka obavijesti o otkazu rezervacije.

Povrat novca bit će izvršen na IBAN koji je Korisnik naveo u obrascu za jednostrani otkaz rezervacije.

 

7. Rješavanje sporova

 

U slučaju spora Pružatelj usluga i Korisnik nastojat će isti riješiti sporazumno i to na način da se korisniku omogućuje upućivanje pisanog prigovora pružatelju usluge, a o kojem prigovoru će pružatelj usluge odlučiti u roku 3 dana od dana primitka istoga.

Isto tako se Korisniku ukazuje i na pravo korištenje mehanizma izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske komore i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Pružatelj usluge također obavještava Korisnika o mogućnosti rješavanja potrošačkih pritužbi putem online rješavanja potrošačkih sporova temeljem Uredbe o online rješavanju potrošačkih sporova 2006/2004 i Direktive 2009/22/EC i Direktive o alternativnom rješavanju alternativnih sporova 2013/11/EU putem linka https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.

Ako Pružatelj usluge i Korisnik nisu u mogućnosti spor riješiti sporazumno, mirnim putem, svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.

 

Posljednje ažuriranje: 01. rujna 2023.