Figura, obrt za poduku, vl. Maja Krasić
Trg Lovre Matačića 10, 10360 Sesvete
OIB: 11009668651
MBO: 97596035
IBAN: HR0924070001100519405
Telefon: +385 95 197 3846
E-mail: info@figura-fit.hr

Opći uvjeti poslovanja

1. Opće odredbe

 

Poslovni subjekt Figura, obrt za poduku, vl. Maja Krasić, Trg Lovre Matačića 10, 10360 Sesvete, OIB: 11009668651 (dalje u tekstu „Figura“ ili „Pružatelj usluga“) pruža zainteresiranoj strani (dalje u tekstu: „Korisnik“) usluge iz svog asortimana koje se nalazi u ponudi putem web-trgovine, odnosno putem internetske stranice figura-fit.hr/webshop.

Opći uvjeti usklađeni su s relevantnim zakonodavnim propisima: Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o elektroničkoj trgovini te uređuju postupak naručivanja, plaćanja i pružanja usluge Korisniku od strane Pružatelja usluga. 

Korištenjem usluge figura-fit.hr/webshop, odnosno potvrdom narudžbe, Korisnik potvrđuje kako je u cijelosti upoznat i suglasan s ovim Općim uvjetima, kao i s uvjetima pružanja pojedine usluge.

Ugovor o pružanju usluga između Korisnika i Pružatelja usluga zaključen je trenutkom odabira usluge, odnosno kad Pružatelj usluge primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu Korisnika da prihvaća ponudu, tj. kad Pružatelj usluge zaprimi narudžbu usluge od strane Korisnika.

Online rezervaciju usluge moguće je izvršiti samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva pružanje navedenih usluga isključivo na istom području.

Korištenje web-trgovine namijenjeno je isključivo punoljetnim osobama i poslovno sposobnim fizičkim i pravnim osobama. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Pružatelj usluga ne snosi nikakvu odgovornost.

Relevantni su oni Opći uvjeti Pružatelja usluga koji su u trenutku sklapanja Ugovora o pružanju usluga javno objavljeni na internetskoj stranici putem koje se Ugovor sklapa, te se Korisnici upućuju da prije  odabira usluge provjere važeće Opće uvjete.

Figura ovlaštena je u svako doba, bez obaveze prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta, asortiman proizvoda i usluga, cijene istih, druge podatke vezane uz figura-fit.hr web-trgovinu, te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

Figura poduzima razuman napor kako bi se na internetskim stranicama objavljivali točni, potpuni i aktualni podaci, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih. Isto tako, Figura ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela internetske lokacije ili objavljenog sadržaja na istoj. Figura kao i dobavljači ne preuzimaju nikakvu zakonsku odgovornost za točnost, potpunost ili korisnost podataka, uređaja, proizvoda ili usluga ovdje prikazanih te ne jamče da uporaba informacija, uređaja, proizvoda ili usluga neće uznemiravati privatna prava.

 

2. Cijene

 

Cijene usluga u web-trgovini maloprodajne su cijene, izražene u hrvatskim kunama, oslobođeno plaćanja PDV-a temeljem odredbe članka 90. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13).

Figura ovlaštena je mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlaštena bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web-trgovinu.

Sukladno važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Figura može po svojoj odluci određene usluge ponuditi po cijenama nižim od cijena u redovitoj prodaji, odnosno uz poseban popust koji je dostupan pod istim uvjetima svim Korisnicima ili samo specificiranoj skupini Korisnika, kao što su npr. osobe koje su se pretplatile na newsletter web-trgovine. Uvjeti posebnih oblika prodaje poput trajanja takve prodaje, ograničenja količina usluge, visina popusta i sl. bit će detaljno opisani za pojedinu uslugu.

Proces upisivanja cijene na internetsku stranicu za svaku uslugu podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka pogreške, s obzirom na to da se ne radi o automatskom unosu. Takve su situacije izvanredne i za njih se Pružatelj usluge unaprijed ispričava svojim Korisnicima, te će ih u tom slučaju obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti pružanja usluge po konkretnoj narudžbi Korisnika.

 

3. Opcije plaćanja

 

Figura na stranici figura-fit.hr/webshop nudi opciju plaćanja općom uplatnicom ili internetskim bankarstvom:

– plaćanje općom uplatnicom u svim poslovnicama banaka, poslovnicama FINA-e ili uredima Hrvatske pošte,

– plaćanje internetskim bankarstvom bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja.

Račun za uslugu se ispostavlja isključivo u elektroničkom obliku na e-mail Korisnika.

 

Ova internetska stranica poduzima apsolutno sve dostupne mjere kako bi zaštitila podatke o Korisniku. Unošenje povjerljivih podataka putem ove internetske stranice zaštićeno je online i offline. Ako se u našem formularu za registraciju od Korisnika zahtijevaju povjerljivi podaci (poput osobnih podataka), ti su podaci šifrirani i zaštićeni sigurnosnim protokolom (SSL). Osim korištenja SSL šifriranja kako bismo zaštitili podatke o Korisnicima na internetu, činimo sve što je u našoj mogućnosti kako bismo iste podatke zaštitili i offline. Pristup svim podacima o našim Korisnicima, ne samo gore spomenutim povjerljivim podacima, ograničen je. Pristup povjerljivim podacima imaju samo zaposlenici kojima su isti potrebni kako bi obavili određenu uslugu.

 

4. Rok za plaćanje

 

Za usluge kod kojih su datum i vrijeme iskoristivosti definirani (sve  radionice), potrebno je izvršiti uplatu unutar 15 (petnaest) minuta od kreiranja narudžbe. Ako uplata narudžbe nije izvršena unutar navedenog roka, rezervacija se stornira. 

U slučaju plaćanja općom uplatnicom ili internet bankarstvom, potrebno je potvrdu o uplati poslati na e-mail: info@figura-fit.hr ili putem WhatsApp aplikacije na broj mobitela +385951973846, te će se od trenutka slanja potvrde pružatelju usluge smatrati da je usluga plaćena.

 

5. Proces rezervacije termina i plaćanja

 

1. Na internetskoj adresi www.figura-fit.hr/webshop Korisnik odabire uslugu unaprijed definiranog datuma.

2. Korisnik odabire vrstu plaćanja.

5. Uplaćena narudžba potvrđuje rezervirani termin.

6. Ako narudžba 15 (petnaest) minuta od kreiranja termina nije plaćena, rezervirano mjesto se stornira.


6. Jednostrani otkaz rezervacije

 

Korisnik može jednostrano otkazati rezervaciju termina u najkasnijem roku od 7 (sedam) dana od dana kada bi usluga trebala biti pružena i to bez navođenja razloga.

Ako Korisnik otkaže rezervirani termin u periodu kraćem od 7 dana do njegova rezerviranog termina, tada u cijelosti gubi uplaćeni iznos i to na ime naknade štete.

 

Korisnik nema pravo na otkaz rezervacije ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak.

 

Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani otkaz rezervacije, mora obavijestiti Pružatelja usluge o svojoj odluci o jednostranom otkazu rezervacije prije navedenih rokova. Potrebno je poslati nedvosmislenu izjavu putem elektroničke pošte na info@figura-fit.hr ili putem WhatsApp aplikacije na broj mobitela +385951973846 u kojoj navodi svoje ime i prezime, broj telefona ili e-mail adresu, te IBAN na koji želi da mu se izvrši povrat novca.

 

Obrazac za jednostrani otkaz rezervacije Korisnik može elektronički ispuniti i poslati, a u tom će mu slučaju Figura FIT putem e-maila bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom otkazu rezervacije elektroničkom poštom.

Ako Korisnik jednostrano otkaže rezervaciju, odnosno kada Figura FIT zaprimi Korisnikovu odluku o jednostranom otkazu rezervacije, izvršit će mu se povrat sredstava koja su od njega primljena, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od primitka obavijesti o otkazu rezervacije.

Povrat novca bit će izvršen na IBAN koji je Korisnik naveo u obrascu za jednostrani otkaz rezervacije.

 

7. Rješavanje sporova

 

U slučaju spora Pružatelj usluga i Korisnik nastojat će isti riješiti sporazumno i to na način da se korisniku omogućuje upućivanje pisanog prigovora pružatelju usluge, a o kojem prigovoru će pružatelj usluge odlučiti u roku 3 dana od dana primitka istoga.

Isto tako se Korisniku ukazuje i na pravo korištenje mehanizma izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske komore i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Pružatelj usluge također obavještava Korisnika o mogućnosti rješavanja potrošačkih pritužbi putem online rješavanja potrošačkih sporova temeljem Uredbe o online rješavanju potrošačkih sporova 2006/2004 i Direktive 2009/22/EC i Direktive o alternativnom rješavanju alternativnih sporova 2013/11/EU putem linka https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.

Ako Pružatelj usluge i Korisnik nisu u mogućnosti spor riješiti sporazumno, mirnim putem, svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.

 

Posljednje ažuriranje: 24. kolovoza 2022.